چرت و پرت های یک روان نا آرام

هر چه میخواهد دل تنگت بگو

چرت و پرت های یک روان نا آرام

هر چه میخواهد دل تنگت بگو

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

سلام
امروز برگشتم
برای خودم نه کسی دیگه
کنجکاوی خودم که قراره به کجا برسه
نشستم تمام مطالب قبلیمو خوندم
باید سر فرصت دل نوشته های روی کاغذمو بیارم اینجا خیلی خوبه
حس میکنم پیشرفت کردم از لحاظ فکری و عقلی
شاید زیاد نباشه ولی هست
مهمه که پیشرفت کنی درجا نزنی

من از روئیدن خار بر سر دیوار دانستم

که ناکس کس نمی گردد از این بالا نشینی ها

 

من از افتادن سوسن به روی خاک دانستم

که کس ناکس نمی گردد ازاین افتان و خیزان ها

 
#صائب

  • mad minde