من عاشق نشدم

تا حالا هم فقط یه عاشق دیدم البته به ذعم خودش

شهید بهشتی میگه عاشق شوید

به نظرم عشق باید خیلی قشنگ باشه دلم میخواست تجربش کنم

فکر میکردم با قرار گرفتن تو یه جمع مختلط (دانشگاه)شاید دچارش بشم ولی کلاس دخترای دانشگاه خیلی بالا تر از منه (به تخم مرغ های مهران مدیری)برام مهم نبود چون برنامه زندگیمو ریختم فقط این برنامه شناوره یه احتمال بود که اتفاق نیافتاد (تو دبیرستان درس احتمالات فقط من با معلم حرف میزدم در مورد احتمالات)

گفتم احتمالات یاد یه خاطره افتادم

خلاصه عشق تو برنامه من باید ایجاد بشه شده به زور

پ.ن.قرار نیست همه چیو بنویسم.

 عاشق اگر میشوید...
عاشق رفتار آدم ها نشوید...

آدم ها گاهی حالشان خوب است ...
گاهی بد رفتارشان متاثر از حالشان است ...

عاشق افکارشان شوید  افکار حتی در بدترین حال آدم ها هم تغیر نمیکنند