سلام

هدف:تخلیه فشار روانی

قبلا با روی کاغذ اوردن مطالبم این کار رو کردم ولی اینبار خواستم اینکار رو روی وب انجام بدم